Pages

Popular Posts

Friday, March 20, 2015

HAPPY NEW YEAR "Cheti Chand jyon Lakh Lakh Wadayun Athav" JAI JHULELAL

WISH YOU ALL HAPPY CHETI CHAND JAI JHULELAL HAPPY NEW YEAR


HAPPY NEW YEAR 
"Cheti Chand jyon 
Lakh Lakh Wadayun Athav" 

JAJHULELAL


 MayPeace Hope and Love be with everyoneToday Tomorrow and Always May you have success in all you do. And may every blessings be showered upon you.

  As the dawn breaks on a New Year, let us give thanks for all we hold dear: Our health, our family, our friends, the grace of universe which never ends. Let us release our grudges, anger and pains, for these are nothing but binding chains. Let us vow to live each day in the most pious, self conscious way. Let us vow to serve all who are in need, regardless of race, caste, gender or creed. Let us vow to keep love in our heart, . Let us vow to lead the world from darkness to light, from falsehood to truth, and from wrong to right. And let us vow to remember that we are all one, embracing all, discriminating against none. May your year be filled with prosperity and peace, and love and joy which doesn't cease. May you have success in all you do. And may every blessings be showered upon you.
 
lord jhulelal 

 HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR
According to the Hindu calendar, Cheti Chand is celebrated on the first day of the Chaitra month known as Chet in Sindhi. Hence it is known asCHET-I-CHAND
The Sindhi community celebrates the festival of Cheti Chand in honour of the birth of Ishtadeva Uderolal, popularly known as Jhulelal, the Patron Saint of the Sindhis. This day is considered to be very auspicious and is celebrated with pompous and gaiety. On this day, people worship water – the elixir of life.
Followers of Jhulelal observe Chaliho Sahab. It suggests that for forty long days and nights they underwent rituals and vigil on the bank of Sindhu. They did not shave, nor did they wear new clothes or shoes. They did not use soap or oil or any opulent thing. They just washed their clothes, dried them and wore them again. In the evening, they worshipped God Varun, sang songs in his praise and prayed for their solace and salvation. After 40 days of Chaaliho, the followers of Jhulelal celebrate the occasion with festivity as 'Thanks Giving Day' even till today.
 

 

"Twah khe bhi Cheti Chand jyon
 Lakh Lakh Wadayun Athav" 
RAMNATH ,JAYA

Wednesday, March 18, 2015

नमस्कार, गुढीपाडवा आणि नववर्षानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा..! Happy Gudi Padwa


नमस्कार,
गुढीपाडवा आणि नववर्षानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा..!

Happy Gudi PadwaThe True Birth Day of Universe
 
 Does the title seem "" Too far-fetched""? Fellow Indian [nay Bharatiya] friends,have we, the descendents of great sages [seientists],ever bothered to find the meaning of the following SankalpShloka which we recite before performing any pooja?
           .

This gives us the time as on today (according to earth time frame) from the birht of the present universe!

गुढीपाडवा साजरा करण्याची पद्धत

     Image result for गुढीपाडवा साजरा करण्याची पद्धत  Image result for गुढीपाडवा साजरा करण्याची पद्धत
कुठलाही सण आला की त्या त्या सणाच्या वैशिष्ट्याप्रमाणे आणि आपल्या पद्धतीप्रमाणे आपण काहीतरी करतच असतो; मात्र तसे करण्यामागची कारणे आपल्याला माहीत असतातच असे नाही. मंगळवार, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, (१६ मार्च २०१०) या दिवशी गुढीपाडवा आहे. गुढीपाडवा साजरा करतांना तो कसा करतात, त्याची आज आपण माहिती घेऊ.

------------------------------------------------
अभ्यंगस्नान (मांगलिक स्नान) 
    गुढीपाडव्याच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून प्रथम अभ्यंगस्नान करण्यास सांगितले आहे. शरीराला तेल लावून चोळून ते त्वचेत जिरविणे आणि नंतर ऊनपाण्याने स्नान करणे म्हणजे अभ्यंगस्नान. स्नानामुळे रज-तम गुण एक लक्षांश इतके अल्प होऊन सत्त्वगुण त्याच प्रमाणात वाढतात. त्यांचा प्रभाव नेहमीच्या स्नानामुळे सुमारे तीन घंटे टिकतो, तर अभ्यंगस्नानामुळे चार ते पाच घंटे टिकतो. त्वचेला नेहमी स्निग्धता असावी लागते म्हणून तेल लावायचे. ऊनपाणी हे मंगल आणि शरीराला सुखदायक आहे म्हणून ऊनपाण्याने स्नान सांगितले आहे. अभ्यंगस्नान करतांना देशकाळकथन करावे लागते. 
तोरण लावणे 
    स्नानानंतर आम्रपल्लवांची तोरणे सिद्ध करून प्रत्येक द्वाराशी लाल फुलांसहित बांधावी; कारण लाल रंग शुभदर्शक आहे.

पूजा
    प्रथम नित्यकर्म देवपूजा करतात. `वर्षप्रतिपदेला महाशांती करायची असते. शांतीच्या प्रारंभी ब्रह्मदेवाची पूजा करतात; कारण या दिवशी ब्रह्मदेवाने विश्‍वाची निर्मिती केली. पूजेत त्याला दवणा वहातात. नंतर होमहवन आणि ब्राह्मणसंतर्पण करतात. मग अनंत रूपांनी अवतीर्ण होणार्‍या विष्णूची पूजा करतात. `नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे नम: ।' हा मंत्र म्हणून त्याला नमस्कार करतात. नंतर ब्राह्मणाला दक्षिणा देतात. शक्य झाले तर इतिहास, पुराणे इत्यादी ग्रंथ ब्राह्मणाला दान देतात. ही शांती केल्याने सर्व पापांचा नाश होतो, उत्पात घडत नाहीत, आयुष्य वाढते आणि धनधान्याची समृद्धी होते, असे सांगितले आहे.' संवत्सर पूजा केल्याने सर्व पापांचा नाश होतो, आयुष्यवृद्धी होते, सौभाग्याची वाढ होते आणि शांती लाभते. 

गुढी उभारणेया दिवशी विजयाचे प्रतिक म्हणून गुढी उभारली जाते.

पंचांगश्रवण     ज्योतिषाचे पूजन करून त्याच्याकडून किंवा `उपाध्याकडून नूतन वर्षाचे पंचांग अर्थात् वर्षफल श्रवण करतात. 

कडुनिंबाचा प्रसाद
    पंचागश्रवणानंतर कडुनिंबाचा प्रसाद वाटायचा असतो. मंत्राची आवर्तने करीत निंबाची फुले, कोवळी पाने, चण्याची भिजलेली डाळ किंवा भिजलेले चणे, मध, जिरे आणि थोडासा हिंग एकत्र मिसळून हा प्रसाद सिद्ध करावा आणि सर्वांना वाटावा.

  जमीन नांगरणे : या दिवशी जमिनीत नांगर धरावा. नांगरण्याच्या क्रियेने खालची माती वर येते. मातीच्या सूक्ष्म कणांवर प्रजापती लहरींचा संस्कार होऊन बीज अंकुरण्याची जमिनीची क्षमता अनेक पटींनी वाढते. शेतीची अवजारे आणि बैल यांवर प्रजापती लहरी उत्पन्न करणार्‍या मंत्रासह अक्षता टाकाव्या. शेतात काम करणार्‍या माणसांना नवीन कपडे द्यावे. 
  दान : याचकांना अनेक प्रकारची दाने द्यावीत, उदा. पाणपोईद्वारा उदकदान. याने पितर संतुष्ट होतात.
--------------------------------
गुढी उभारण्याची पद्धत 
गुढीचे स्थान :
 गुढी उभी करतांना ती दरवाजाच्या बाहेर; परंतु उंबरठ्यालगत (घरातून पाहिल्यास) उजव्या बाजूला उभी करावी. उजवी बाजू म्हणजे जिवाची कार्यरत स्थिती.
पद्धत : अ. गुढी उभी करतांना सर्वप्रथम सडासंमार्जन करून अंगण रांगोळीने सुशोभित करावे   गुढी उभारण्याच्या जागी रांगोळीने स्वस्तिक काढून त्याच्या मध्यबिंदूवर हळद-कुंकू वहावे.
आ. गुढी उभी करतांना ब्रह्मांडातील शिव-शक्‍तीच्या लहरींना आवाहन करून तिची स्वस्तिकावर स्थापना करावी. यामुळे गुढीच्या टोकावर असलेल्या सर्व घटकांना देवत्व प्राप्‍त होते. 
इ. गुढी आपल्या देहातील सुषुम्नानाडीचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने ती जमिनीवर उंबरठ्यालगत; परंतु थोडीशी झुकलेल्या स्थितीत उभी करावी.

महत्त्व 
अ. गुढीची झुकलेली स्थिती 
१. ही जिवाच्या ईश्‍वराप्रती असलेल्या शरणागत भावामुळे कार्यरत झालेल्या सुषुम्ना नाडीचे प्रतीक आहे. 
२. गुढी थोडीशी झुकलेल्या स्थितीत ठेवल्याने तिची रजोगुणी ईश्‍वरी चैतन्याच्या लहरी प्रक्षेपण करण्याची क्षमता वाढल्याने जिवांना वातावरणातील चैतन्याचा फायदा दीर्घकाळ मिळण्यास साहाय्य होते.
आ. तांब्याचा कलश : गुढीवर असलेल्या तांब्याच्या कलशाची ब्रह्मांडातील उच्च तत्त्वाशी संबंधित सात्त्विक लहरी ग्रहण आणि प्रक्षेपण करण्याची क्षमता अधिक असते. 
इ. कडुनिंबाची (कडुलिंबाची) पाने : या पानांच्या रंगकणांच्या माध्यमातून रजोगुणी शिव आणि शक्‍ती लहरींचे वायुमंडलात प्रभावी प्रक्षेपण चालू होते. अशा तर्‍हेने तांब्याच्या कलशातून संक्रमित झालेल्या निर्गुण कार्यरत लहरींचे कडुनिंबाच्या (कडुलिंबाच्या) पानांच्या स्तराला सगुण लहरींमध्ये रूपांतर होते. 
ई. रेशमी वस्त्र : त्यानंतर या लहरी रेशमी वसनाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे ग्रहण केल्या जाऊन त्या आवश्यकतेप्रमाणे अधोदिशेकडे प्रक्षेपित केल्या जातात.      
उ. तांब्याचा कलश, कडुनिंबाची पाने आणि रेशमी वस्त्र कडुनिंबाच्या (कडुलिंबाच्या) पानांतून प्रक्षेपित होणार्‍या शिव-शक्‍तीशी संबंधित कार्यरत रजोगुणी लहरींमुळे अष्टदिशांचे वायुमंडल, तसेच तांब्याच्या कलशातून प्रक्षेपित होणार्‍या लहरींमुळे उर्ध्व दिशेचे वायुमंडल आणि रेशमी वसनातून प्रक्षेपित होणार्‍या लहरींमुळे अधोदिशेचे वायुमंडल शुद्ध अन् चैतन्यमय बनण्यास साहाय्य होते. 
आधी वंदूया लंबोदरा, नमुया प्रभाती दिनकरा
सर्वधारीनाम संवत्सरा, शुभारंभ नववर्षजागरा !
जुन्यातले नवे ठेवुन,सर्वांगी नवपालवी लेऊन
नव्याची ओढ सनातन, पुरवो हे वर्ष नूतन !
साडेतीन मुहुर्तांपैकी एक, गुढीपाडवा सण सुरेख
या मंगलदिनी काही एक, शुभकार्य अवश्य करावे..
येत्या वर्षी नवीन घडूद्या , टाकाऊ ते सारे झडूद्या
मंगलवार्ता कानी पडूद्या , गुढी यशाची नवी चढूद्या.
नववर्षी इतिहास घडवा, कर्तॄत्त्वाचे इमले चढवा
माणसांतले मैत्र वाढवा- सुरुवात आजच…गुढीपाडवा !


प्रार्थना : 
`हे ब्रह्मदेवा, हे विष्णु, या गुढीच्या माध्यमातून वातावरणातील प्रजापति, सूर्य आणि सात्त्विक लहरी ग्रहण केल्या जाऊ देत. त्यांतून मिळणार्‍या शक्‍तीतील चैतन्य सातत्याने टिकून राहू दे. मला मिळणार्‍या शक्‍तीचा वापर माझ्याकडून साधनेसाठी केला जाऊ दे, हीच आपल्या चरणी प्रार्थना !  

RAMNATH ,JAYAM,& PATTI
SOUMYA&KAMAL
ASHWIN&MANALI&KIMAYA&HRIDAYA

Enjoying retirement bliss please scroll down.

Enjoying retirement bliss
 please scroll down. 
 
My first job was working in an Orange Juice factory,
Description: cid:part2.02050203.06070901@mnsi.net
but I got canned. Couldn't concentrate.
Then I worked in the woods as a Lumberjack,
See full size image
but just couldn't hack itso they gave me the  axe. 
After that, I tried being a Tailor,
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBkhGtc0LvPztabKjCdjPAYZfRIdNLNS-eenEFmsBkIVf0zpddmEvo-Uo
but wasn't suited for it -- mainly because it was a sew-sew job.
Next, I tried working in a Muffler Factory,  
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTx6FOrQ31NugEmR-gktYeWJDUFy1qMBnccVJeX0D-rza4sMAn3vejN9Q8
but that was too exhausting. 
Then, tried being a Chef,
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtLye19sdfJFT14Hk4AZYSOvikYDBDz5n8MTQwaWhAV8btce9P4LITZ4M
figured it would add a little spice to my life,  but just didn't have the thyme. 
Next, I attempted being a Deli Worker,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsMGGvOs1RpjSGo-kjnpvYvEAQdHynWw3pBOXT-0RREmZn81y2DRk-NA
but any way I sliced it.... couldn't cut the mustard. 
My best job was a Musician, 
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQb6elNFn8HuAWgGm5MbbkHAGN0W-vTJ26wAkQcM7nAbSrD2CJOir6Ze8c
but eventually found I wasn't noteworthy.
I studied a long time to become a Doctor,  
Description: cid:part4.08040703.05020808@mnsi.net
but didn't have any patience. 
Next, was a job in a Shoe Factory.  
Description: cid:part5.01010301.08070100@mnsi.net
Tried hard but just didn't fit in. 
I became a Professional Fisherman,  
Description: cid:part6.01030909.02020505@mnsi.net
but discovered I couldn't live on my net income. 
Managed to get a good job working for a Pool Maintenance Company, 
Description: cid:part7.06090400.05090907@mnsi.net
but the work was just too draining. 
So then I got a job in a Workout Centre ,   
Description: cid:part8.01040809.00090203@mnsi.net
but they said I wasn't fit for the job.  
After many years of trying to find steady work, I finally got a job as a Historian
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAK1oQbxhXQsdVitl_4Z-Fk3TZZuhcQ-A8_Mwu4PKbaxcfClNTAXvuxw
until I realized there was no future in it.
My last job was working in Starbucks,     
Description: cid:part9.00080807.02080301@mnsi.net
but had to quit because it was the same old grind.  
SO, I TRIED  RETIREMENT Description: cid:part10.07020301.09030705@mnsi.netAND I FOUND I'M PERFECT FOR THE JOB!


Visit Us @ www.MumbaiHangOut.Org
  
VISIT BLOG &FWD TO YOUR FRIENDS
GO THROUGH THE I LAND POSTS
          
 ramajayam.rediffiland.com

ramajayamgomati.blogspot.com

Tuesday, March 17, 2015

LATEST CANCER INFO....UP DATE=HEALTH=

AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO COMBAT CANCER, JOHNS HOPKINSFINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY... 
Cancer Update from
Johns Hopkins1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size. 
2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime. 
3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors. 


4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors. 
5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system. 
6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc., and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc. 
7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.  
8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction. 
9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications. 
10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites. 


11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.
WHAT CANCER CELLS FEED ON:

a. 
Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal,Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.

b. 
Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved. 

c. 
Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer. 

d. 
A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells.

To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C). 

e. 
Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water--best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup.


13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells. 
14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells. 
15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life. 
16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells. 

1. No plastic containers in micro.

2. No water bottles in freezer.

3. No plastic wrap in microwave. 


Johns Hopkins has recently sent this out in its newsletters. This information is being circulated at Walter Reed Army Medical Center as well. Dioxin chemicals cause cancer, especially breast cancer. Dioxins are highly poisonous to the cells of our bodies. Don't freeze your plastic bottles with water in them as this releases dioxins from the plastic. Recently, Dr Edward Fujimoto, Wellness Program Manager at Castle Hospital , was on a TV program to explain this health hazard. He talked about dioxins and how bad they are for us. He said that we should not be heating our food in the microwave using plastic containers. This especially applies to foods that contain fat. He said that the combination of fat, high heat, and plastics releases dioxin into the food and ultimately into the cells of the body. Instead, he recommends using glass, such as Corning Ware, Pyrex or ceramic containers for heating food. You get the same results, only without the dioxin. So such things as TV dinners, instant ramen and soups, etc., should be removed from the container and heated in something else. Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's just safer to use tempered glass, Corning Ware, etc. He reminded us that a while ago some of the fast food restaurants moved away from the foam containers to paper The dioxin problem is one of the reasons. 

Please share this with the whole list of your love ones.

Also, he pointed out that plastic wrap, such as Saran, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave. As the food is nuked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food.. Cover food with a paper towel instead.

This is an article that should be sent to everyone


(PLEASE FORWARD IT TO PEOPLE YOU CARE ABOUT) 


This is an article that should be sent to every one you care about.
YOU MAY VISIT & FWD TO YOUR FRIENDS PLEASE GO THROUGH THE POSTS


ramajayamgomati.blogspot.com